het manifest van bander van ierland

As an artist working for 40 years,
studying,practicing and teaching,
I have come to the following conclusion:
 
 
We are in cyberspace,
so to say a steered universe made of electronic mass,
in wich as we now know it
occur some 300 trillion stars.
 
The universe is made of light.
 
The universe is infinitly deep.
 
 
 
Following the ideas of Erik Verlinden ,a Dutch physicist,
and Nobelprizewinner in 2017,
I believe that we are steered by Algorithms at the edge of the universe.
 
In my opinion there might be possibly a billion times a billion times universes.
 
 
 
Intuitively ,and in reality,
this has been my major feature in the last 40 years.
 
 
No wonder my work is not understood!!
 
Please save this letter.
 
 
Love Bander

Exhibition Untitled TZTSpecial
BANDER VAN IERLAND

Expositie | Exhibition
13 okt - 24 okt | October 13 - October 24
Opening zaterdag 16 oktober 17 - 19 uur Saturday October 16 5 - 7 pm

Bander van Ierland (NL, 1959) noemt z'n eigen stijl ‘algoritmisch constructivisme’; algoritmen, bekend van computerprogramma's, of flow-schema's van denk- processen, zijn tegenwoordig zeer actueel. Banders werk is symbolisch voor dit soort ontwikkelingen.


artist impression, piramide voor Amare Den Haag


Andere kernbegrippen in Banders werk zijn ruimte-tijd, bewustzijn, en architectuur, waarbij hij ook enige tijd beïnvloed werd door ideeën over meerdere dimensies (bijvoorbeeld ruimte-tijd als vierde dimensie, zoals in de speciale relativiteitstheorie geformuleerd), en recente ontwikkelingen in de theoretische natuurkunde. De inspiratie door moderne fysica kan je goed zien in de ontwikkelingen in Banders grafische werken, waar hij voorheen meestal rechthoeken gebruikte (en kubussen), zie je de laatste paar jaar ook krommingen en meer ronde vormen, met parabolen, hyperbolen waarbij toch altijd weer de algoritmische basis te zien is.

Een inleiding is te streamen op het youtube-kanaal van Bander van Ierland: 'Space Time Mind Architecture' : https://youtu.be/iieJPs1Ag2U

 

Still uit animatie 'Piramide stad'


Bander van Ierland (NL, 1959) calls his own style 'algorithmic constructivism'; algorithms, known from computer programs, or flow diagrams of thought processes, are very topical today. Bander's work is symbolic of this kind of development.
Other key concepts in Bander's work are space-time, consciousness, and architecture, for which he was also influenced for some time by ideas about multiple dimensions (for example, space-time as the fourth dimension, as formulated in special relativity), and recent developments in the theoretical physics. The inspiration by modern physics can be clearly seen in the developments in Bander's graphic works, where he previously mostly used rectangles (and cubes), in the last few years you have also seen curvatures and rounder shapes, with parabolas, hyperboles where always the algorithmic base can be seen.

https://bosfineart.com